Barnet Glasmålning

"Barnet"
Målning under glas 2018

4000:-